Emel GÜNAY

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 169
Etik Kurul
Fen, Müh. ve Sos. Bil. Arş. Etik Kurulu
Ortak Dersler
İç Kontrol ve Kurumsal Gelişim

808 11 70
Genel Sekreterlik
(Bilgisayar İşletmeni)
808 11 70
Fen,Mühendislik ve Sosyal Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu
(Bilgisayar İşletmeni)
808 11 70
Etik Kurulu
(Bilgisayar İşletmeni)
808 11 70
Ortak Dersler Bölümü
(Bölüm Sekreteri)